Shop Forum More Submit  Join Login
Oh My My [changed] by Iseul-girly Oh My My [changed] by Iseul-girly
Add a Comment:
 
:iconmerearthling:
merearthling Featured By Owner Mar 20, 2017
a lovely dreamworld of sheep and butterflies! :clap:
Reply
:iconcusidaaaa:
cusidaaaa Featured By Owner May 1, 2016
Render móp hết rồi cậu . Nhấn Shift giữ nguyên để không bị móp nhé?
Reply
:iconiseul-girly:
Iseul-girly Featured By Owner May 2, 2016  Student Artist
Tại dây con chuột bị mát mát phải 1 tay giữ một tay làm nên không dùng hai tay nhấn shift được ( em xài laptop)
Reply
:iconcusidaaaa:
cusidaaaa Featured By Owner May 2, 2016
;_; Vậy à . . .
Reply
:icondamcute2k4:
damcute2k4 Featured By Owner May 1, 2016  Student Interface Designer
mình chỉ góp ý mong bạn đừng trách mình nhé:
Png chính giữa ý móp rồi với lại nhìn ko hợp,text out,bb phá art
Reply
:iconiseul-girly:
Iseul-girly Featured By Owner May 1, 2016  Student Artist
Cảm mơn bạn, mình sẽ sửa lại.
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
May 1, 2016
Image Size
8.7 MB
Resolution
980×400
Link
Thumb

Stats

Views
101
Favourites
2 (who?)
Comments
6
×